terug


Vier keer SHAKESPEARE
gg

 bb bb nn mm
19 maart 2018
Macbeth
26 maart 2018
Twelfth Night
9 april 2018
King Lear
23 april 2018
Romeo en Julia

Vier filmbewerkingen van Shakespeare toneelstukken,  gespeeld door engelse top-acteurs. (Judi Dench, Sir Ian Mc Kellen, en anderen).

aanvang 19.15 uur
Adres: Nieuwe Gracht 57

Haarlem-Centrum

(maximum aantal deelnemers: 10)
kosten: 20 euro 
(Mocht je graag mee willen doen, maar niet alle data kunnen, neem dan contact op. )
Aanmelden voor 15 maart:  hennyjellema@planet.nl  

  k m  
       
  cc hh  

 
MACBETH
Macbeth is Shakespeares kortste en tevens bloedigste tragedie. Hij vertelt hierin het verhaal van de moedige Schotse generaal Macbeth die van drie heksen de voorspelling te horen krijgt dat hij op een dag koning van Schotland zal worden. De voorspelling behelst echter tevens zijn ondergang. Verteerd door ambitieuze gedachten en aangezet door zijn vrouw doodt Macbeth koning Duncan en neemt bezit van de troon. Hij wordt een tirannieke heerser, overmand door angst voor het tweede deel van de voorspelling en schuldgevoel en is verplicht om zelfs nog meer te doden om zichzelf te beschermen tegen ontmaskering. Hierdoor wordt het volk onder Macduff tot opstand gedreven. Het bloedbad leidt Macbeth en zijn meedogenloze vrouw naar krankzinnigheid en ten slotte de dood. Zoals Oedipus leiden ook bij Macbeth alle pogingen de voorspelling te verhinderen slechts tot bekrachtiging van de voorspelling en het noodlot.
Twelfth Night
Shakespeares ‘Twelfth Night’ draait om de tweeling Viola en Sebastian, die door een schipbreuk op een vreemd eiland in het koninkrijk Illyria terechtkomen en elkaar kwijtraken.Viola verkleedt zich als haar broer om in dienst te treden bij hertig Orsino, die een jongedame Olivia het hof wil maken terwijl er kapers op de kust zijn. Deze romantische komedie gaat over liefde, lijden, dwaasheid, vermomming en ambitie.
King Lear

Het toneelstuk begint bij de reeds oud geworden Koning Lear die zijn rijk wil verdelen onder zijn drie dochters: Goneril, Regan en Cordelia. De oudste twee zijn getrouwd maar Cordelia is zeer geprezen en velen willen haar huwen, gedeeltelijk omdat ze haar vaders lieveling is. Maar wanneer Lear zijn rijk wil verdelen en Cordelia het grootste deel wil schenken, mislukt zijn plan compleet. Cordelia weigert de vleierij van haar zussen te overtreffen, omdat ze vindt dat dit geen recht doet aan haar oprechte liefde voor haar vader. Lear, zeer ontdaan door haar reactie en plein public, verdeelt haar deel van het rijk tussen Goneril and Regan. Cordelia wordt verbannen. De Koning van Frankrijk huwt haar, hoewel ze geen bruidsschat heeft en ze onterfd is. Mogelijk omdat hij haar reactie oprecht en eerlijk vond of misschien omdat hij nu een casus belli achter de hand had om Brittannië geregeld aan te vallen.

Niet lang nadat Lear afstand doet van zijn troon, komt hij erachter dat zijn dochters Goneril en Regan hem verraden hebben en er volgt een hevige ruzie. De Graaf van Kent, die voor Cordelia opkwam en verbannen werd voor zijn daad, keert terug. Hij heeft zich vermomd als de bediende Caius om de koning te beschermen, aan wie hij nog steeds trouw is. Ondertussen maken Goneril en Regan ruzie over Edmund. Ze krijgen ook te maken met een aanval van het Franse leger onder leiding van Cordelia die de troon terug aan haar vader wil geven. Uiteindelijk vergiftigt Goneril haar zus en ze pleegt zelfmoord als ze verneemt dat Edmund gewond is.

Een ander subplot betreft de Graaf van Gloucester wiens beide zonen, de goede Edgar en de slechte Edmund, het met elkaar aan de stok hebben. De bastaard Edmund had verhalen over zijn halfbroer verzonnen. Edgar wordt tot ballingschap gedwongen en veinst mentale gestoordheid. Edmund gaat een verbond aan met Goneril en Regan. Gloucesters ogen worden uitgestoken door Regans echtgenoot maar wordt van de dood gered door Edgar, wiens stem hij niet slaagde te herkennen.

Lear verschijnt in Dover waar hij, raaskallend en pratend met muizen, ronddoolt. Gloucester wil zich van een klif gooien maar wordt misleid door Edgar, hij ontmoet Lear kort daarna.

Behalve de subplot van de Graaf van Gloucester en zijn twee zoons, was het tragische einde van Cordelia en Lear een belangrijke afwijking van het traditionele verhaal. Shakespeare werd hierom tijdens de 18e en 19e eeuw fel bekritiseerd. Er werden zelf alternatieve einden (happy endings) geschreven en opgevoerd waarin de hoofdpersonages overleefden en Edgar en Cordelia trouwden.

Romeo en Julia

In Verona wonen twee rivaliserende adellijke families: Montague en Capulet. Af en toe raken de familieleden slaags met elkaar, en de vorst van Verona heeft de graven al meermalen gewaarschuwd dat het afgelopen moet zijn.

De graaf Paris dingt naar de hand van Juliet, de 13-jarige dochter van Capulet. Capulet vindt dat ze nog te jong is om te trouwen, maar Paris dringt aan. Capulet organiseert die avond een feest en hij geeft zijn knecht opdracht de uitnodiging te brengen aan degenen die op een lijst staan. De knecht kan echter niet lezen en hij vraagt de eerste de beste voorbijganger om hulp. Die voorbijganger is Romeo Montague, die op dat moment juist verdriet heeft omdat zijn vriendin Rosaline (die niet op het toneel optreedt) hem heeft afgewezen. Romeo helpt de knecht met de lijst van uitnodigingen. Rosaline staat ook op de lijst. De knecht zegt dat Romeo, als hij niet van het huis Montague is, ook wel welkom zal zijn op het feest.

Hoewel Romeo een Montague is, besluit hij toch naar het feest te gaan. Daar wordt zijn aandacht getrokken door de schone Juliet, en Juliet is ook onder de indruk van Romeo. Dan wordt Romeo herkend door Tybalt, een neef van Juliet. Tybalt zegt dat tegen Capulet. Hij is bereid de onwelkome gast dood te slaan, maar Capulet, die geen ruzie wil, besluit de aanwezigheid van Romeo te dulden. Na het feest, laat in de avond, gaat Romeo de tuin van Capulet in, waar hij Juliet bij het raam ziet staan. Ze verklaren elkaar hun liefde. Er is echter geen sprake van dat vader Capulet hun huwelijk zal goedkeuren, gezien de vijandschap tussen de twee families. Romeo gaat 's ochtends meteen naar zijn biechtvader Lawrence (Lorenzo) - hij wil vandaag nog met Juliet trouwen.

De min van Juliet gaat op zoek naar Romeo. Ze vindt hem bij zijn vrienden Benvolio en Mercutio, die in een vrolijke bui zijn. De min zegt dat Juliet moet trouwen met Paris, maar dat ze absoluut niet in Paris geïnteresseerd is. Romeo geeft de min een boodschap voor Juliet: hij wil Juliet die middag bij Lorenzo ontmoeten om met haar te trouwen. De min geeft Romeo's boodschap aan Juliet door en 's middags ontmoeten Romeo en Juliet elkaar bij Lorenzo, die het huwelijk voltrekt.

Die namiddag ontmoeten Romeo en zijn vrienden Tybalt op straat. Tybalt maakt Romeo voor schurk uit. Mercutio accepteert dat niet en raakt in gevecht met Tybalt. Romeo probeert het gevecht te verhinderen. Hij faalt echter en Mercutio wordt gedood. De woedende Romeo daagt nu Tybalt uit en in het gevecht wordt Tybalt gedood. Romeo gaat naar Lorenzo en hoort dat hij door de vorst uit Verona verbannen is. Juliet hoort het nieuws van haar min en de min brengt een afscheidsgroet aan Romeo. Romeo vlucht naar Mantua.

Capulet en Paris spreken af dat het huwelijk tussen Paris en Juliet over drie dagen zal plaatsvinden. Paris meldt dat aan Lorenzo. Dat is een probleem voor Lorenzo, want hij weet dat Juliet al getrouwd is. Even later verschijnt Juliet ook, en als Paris vertrokken is geeft Lorenzo haar een slaapmiddel, waardoor het zal lijken of ze dood is op de huwelijksdag.

Inderdaad blijkt op de huwelijksdag dat Juliet dood is. De feestelijkheden gaan niet door en Juliet wordt opgebaard in de grafkelder van de familie Capulet. Lorenzo stuurt een boodschapper naar Romeo, maar doordat er een epidemie heerst komt de boodschapper onverrichter zake terug. Balthasar, een knecht van Romeo, gaat met meer succes naar Mantua. Hij denkt dat Juliet echt dood is en brengt dat nieuws aan Romeo. Romeo koopt vergif voor zichzelf en reist naar Verona om afscheid van Juliet te nemen. Zijn moeder sterft van verdriet.

Bij de grafkelder komt hij Paris tegen, die ook afscheid wil nemen van Juliet. Het bevalt Paris in het geheel niet dat Romeo daar is. Romeo raakt in gevecht met Paris en doodt hem. Paris vraagt hem, voordat hij sterft, om naast Juliet gelegd te worden, en Romeo voldoet daaraan. Romeo kust de lippen van Juliet en neemt het vergif in.

Lorenzo verschijnt. Hij weet dat Juliet ongeveer op dit moment zal ontwaken en is van plan Juliet bij zich te houden tot Romeo haar komt halen. In de grafkelder, juist als Juliet ontwaakt, ziet hij dat Romeo er al is, maar hij is dood en Paris ook. Hij dringt erop aan dat Juliet de grafkelder verlaat en gaat zelf weg. Als Juliet ziet dat Romeo dood is, pakt ze een dolk en steekt die in haar hart.

De vorst van Verona verschijnt, met Capulet en Montague, om vast te stellen wat er gebeurd is. Hij bestraft de twee graven. Capulet en Montague besluiten dat het afgelopen moet zijn met de rivaliteit en sluiten vrede.